Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APVA1 ZK 2 4T česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Forma studia

bude upřesněno

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

Fotografie, objekt a socha

Projekt se zabývá zkoumáním rozdílu zobrazování v 2D a 3D, vztahem objektu na fotografii a fotografii jako objektu, instalace či jiného prostorového média. Kurz obsahuje definici a interpretaci pojmů fotografie, objekt a socha, jejich vzájemné vztahy a hranice zobrazování.

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

Teoretická rešerše 5 normostran textu

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
12:20–20:35
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–20:35 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 111
Lažanský palác
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů