Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APVA2 zkouška 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Fotografie, objekt a socha

Projekt se zabývá zkoumáním rozdílu zobrazování v 2D a 3D, vztahem objektu na fotografii a fotografii jako objektu, instalace či jiného prostorového média. Kurz obsahuje definici a interpretaci pojmů fotografie, objekt a socha, jejich vzájemné vztahy a hranice zobrazování.

Výsledky učení

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

Teoretická rešerše 5 normostran textu

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů