Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APVEP2 ZK 2 4T česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Forma studia

bude upřesněno

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

Fotografie, objekt a socha

Projekt se zabývá zkoumáním rozdílu zobrazování v 2D a 3D, vztahem objektu na fotografii a fotografii jako objektu, instalace či jiného prostorového média. Kurz obsahuje definici a interpretaci pojmů fotografie, objekt a socha, jejich vzájemné vztahy a hranice zobrazování.

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

Finální prezentace před komisí

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů