Historické fotografické techniky 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DHFT4 ZK 3 27 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 55 až 70 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Náplní předmětu Historické fotografické techniky 4 je:

1/ zhotovení kontaktu z klasického negativu 18 x 24 cm na slaný papír a jeho finální úprava.

2/ zhotovení papírového negativu 18 x 24 cm

Forma studia

27 hod přednášek + 27 hod dílen v laboratořích v Berouně

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Slaný papír + Kalotypie slaný negativ

Historické fotografické techniky se staly v posledních letech středem zájmu v oblasti alternativních fotografických postupů. Slaný papír První zdařilý a stabilní obraz na chloro-stříbrném papíru. V letech 1840-1850 velmi rozšířenými pozitivními materiály. AgCl rozptýlen v hmotě papíroviny, ochranný koloid je škrob či želatina obsažené ve hmotě papíru. Obraz se nevyvolává - vzniká fotolytickým rozkladem AgCl (printing-out-paper). Obrazové částice jsou koloidní Ag, zbarvení kopií je okrové, hnědé až červenavě hnědé.

Doporučená nebo povinná literatura

Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre 2007, ISBN-10: 2862344001

Mrhar, Peter. Cyanotype Historical and Alternative Photography. Wroclaw, Poland: Peter Mrhar, 2013. ISBN-10: 1492844594

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. (ISBN-10: 1285089316

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: The Wet Plate Collodion Book : Making Ambrotypes, Tintypes, & Alumitypes, 2013. ISBN-10: 1482659948

Jacobson, Quinn. Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives : Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, 2013. ISBN-10: 1483933490

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě splnění zkoušky.

Zkouška obsahuje:

a/ odevzdání zvolené techniky v požadovaném provedení

b/ zpráva o průběhu realizace, obsahující přesný popis práce a popis všech anomálií, které během realizace proces ovlivnily a návrh jak tyto situace řešit, nebo toto řešení použít již i při tomto postupu.

c/ úspěšné složení ústní zkoušky, kde se shrne celkový postup a případné možnosti alternativního řešení

Poznámka

Osnova postupu prací: Slaný papír

1/ historické a technické kontexty vzniku a možností této technologie, její specifika a modifikace.

2/ příprava a testování, výběr papíru, jemný bavlněný, či lněný, důležitá je nepřítomnost železa, řešení zvýšení kontrastu, přídavek citranu sodného (jedna z možností, zkoušení dalších variant)

3/ napuštění papíru NaCl se provádí plavením papíru na hladině roztoku

4/ senzibilizace roztokem AgNO3

5/ příprava na fotografování, expozice, provádí se do bronzování nekrytého okraje papíru

6/ praní

7/ tónování

8/ ustálení - odstranění z vyvolaného materiálu nezreagovaný halogenid stříbrný

9/ praní, sušení a adjustace

Kalotypie – slaný negativ, vychází ve svém principu ze slaného papíru při expozici je však tvořen latentní obraz, který se zviditelní vyvoláním. Proces nemá přesnou recepturu, byl často modifikován, i doba zprůhlednění se mění, v některých případech se voskování provádí před sensibilizací (LeGrey)

Příprava materiálu a zhotovení kalotypického snímku:

1/ nanesení AgNO3na povrch papíru

2/ nasáknutí papíru KI –vznikl tzv. jodisovanýpapír

3/ sensibilizace roztokem kyseliny gallovéa AgNO3 před expozicí

4/ expozice

5/ vyvolávání obrazu roztokem kys. gallovéa AgNO3

6/ odstranění nezreagovaného AgNO3 pomocí lázně KBr

7/ ustálení

8/ voskování

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů