Seminář diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DP2 Z 4 2T česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vypracování diplomové práce, příprava na státní zkoušky

Forma studia

přednáška/seminář/individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

Seminář diplomové práce 1

Obsah kurzu

v rámci semináře student

(1) dokončí diplomovou práci pod vedením školitele - dokončenou práci, splňující všechna formální kritéria (včetně rozsahu min. 40 normostran - 72,000 znaků), odevzdá nejpozději do 30. 4. 2021 prostřednictvím informačního systému

(2) zúčastní se přípravného semináře ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Doporučená nebo povinná literatura

doporučená literatura k diplomové práci vychází z jejího tématu

doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.

Batchen, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Bendová, Helena – Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 7–128.

Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.

Birgus, Vladimír – Jan Mlčoch. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990.

Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.

Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.

Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.

Freund, Gisèle. Photography & Society. Boston: David R. Godine, 1980.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Goldberg, Vicki (ed.). Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Larsen, Jonas, Sandbye, Mette (eds.). Digital Snaps. The New Face of Photography. London: I. B. Tauris, 2014.

Lister, Martin (ed.), 2013. The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 2013.

Mrázková, Daniela (ed.). Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989.

Sekula, Alan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.

Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Wells, Liz (ed.). Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2015.

Zylinska, Joanna. Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017.

Hodnoticí metody a kritéria

k získání je zápočtu je potřeba:

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)

09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–11:25 Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů