Seminář diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DP2 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

v rámci semináře student

(1) vypracuje kvalifikační práci pod vedením školitele

(2) zúčastní se přípravného semináře ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Výsledky učení

vypracování diplomové práce, příprava na státní zkoušky

Předpoklady a další požadavky

Seminář diplomové práce 1

Literatura

doporučená literatura k diplomové práci vychází z jejího tématu

doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.

Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.

Batchen, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997.

Bendová, Helena – Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 7–128.

Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.

Birgus, Vladimír – Jan Mlčoch. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990.

Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.

Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.

Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.

Freund, Gisèle. Photography & Society. Boston: David R. Godine, 1980.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Goldberg, Vicki (ed.). Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Larsen, Jonas, Sandbye, Mette (eds.). Digital Snaps. The New Face of Photography. London: I. B. Tauris, 2014.

Lister, Martin (ed.), 2013. The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 2013.

Mrázková, Daniela (ed.). Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989.

Sekula, Alan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984.

Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.

Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Wells, Liz (ed.). Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2015.

Zylinska, Joanna. Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017.

Hodnoticí metody a kritéria

pravidelná účast na seminářích, vypracování diplomové práce

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů