Studio of Documentary Photography 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EAD6 ZK 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma a výrazové prostředky jsou velmi široké :

od tradičního pojetí dokumentu, často svázaného se sociální nebo společensky odpovědnou tematikou, přes dokumentaci změn a posunů ve společnosti, životní styl, ekologii, topografii jednotlivých lokalit až k subjektivnímu vyjádření vztahu k blízkému okolí nebo světu obecně i vlastních pocitů a prožitků.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Documentary photography encompasses a wide range of samples and approaches. Beginning with the effort to capture reality, with an emphasis on realism or subordinated to the intentions of a defined concept or ideology. Documentary photography has gone through great development, particularly in the last century and in the Czech tradition, also, depends upon some real distinct milestones. It is essential to include this tradition among the sources, as rare among current starting points. Allan Sekula, 40 years ago, pointed out the relationship to documentary photography or social photography and the failure of the aesthetics of realism, which paradoxically serves the status of the depicted individual in the role of passive victim, influenced by the media for many decades as spectators and receivers of these visual reports and are to which are quite successfully resistant. This perspective needs to be re-opened, revised and find a new starting point and manner of documenting events around us.

Work coming from this studio course should, as a result, pose questions social in character, critically define problematic and minor areas in the state of contemporary society and at the same time investigate new communication channels for presentation (from an exhibition project, artist’s book, publication in the media, online publishing, etc.).

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

Markéta Kinterová

http://marketakinterova.cz

She focuses on a research of visual, informative and social effectiveness of the press in various forms. From issues of the manipulation of text and image, shifting to a more detailed investigation of the dependence on the bearer of information such as a book and public space. The transition from the public to private is accompanied by tension which arises with its connection to a new situations. Aside from her own work as the current creative director for the Fotograf 07 z.s., which publishes the Fotograf Magazine, organizes Fotograf Festival and manages the Fotograf Gallery.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů