Studio of Intermedia 9

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EAI9 ZK 4 24S anglicky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ateliér je určen pro posluchače, kteří vycházejí z konkrétních technických obrazů a pracují na jejich převedení do jiných médií. Volně se pohybují mezi mezi instalací, objektem a site-specific projekty. Důraz je kladen na použití formy a materiálu jako nositele myšlenky.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Lidé, které zajímá svoboda, opravdová svoboda, nejen aby mohli mluvit sprostě na veřejnosti, musejí nejdřív s pomocí stylu změnit obsah. Pokud je styl mistrovský, plynulý a dokonalý, pokud je proměnlivý a završený zároveň, může být povýšen nad obsah vytvořený útržky barev, elektřiny a světla. Obsah je to, co člověk chová v mysli a nestaví na odiv.

Ateliér je určen pro posluchače, kteří vycházejí z konkrétních technických obrazů a pracují na jejich převedení do jiných médií. Volně se pohybují mezi mezi instalací, objektem a site-specific projekty. Důraz je kladen na použití formy a materiálu jako nositele myšlenky.

Ateliér je koncipován jako otevřená platforma, kam posluchači přinášejí svá témata a inspirační zdroje, definují téma, jsou konfrontováni a učí se pracovat s omezením a limitem jako nezbytnou součástí, podílejí se na konstruktivní kritice a realizují svá díla s povědomím o jejich kulturním a historickém kontextu.

Nezbytnou součástí je práce na malých zadaných úkolech, které vytrhují posluchače z vlastních myšlenkových vzorců a nabízejí jim nové přístupy a rozšíření volného zacházení s médii.

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠIMLOVÁ Š.
09:00–21:25
(přednášková par. 1)
St
Čt
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠIMLOVÁ Š.
14:00–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–21:25 Štěpánka ŠIMLOVÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1
Čt 14:00–18:55 Štěpánka ŠIMLOVÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů