Studio of Imagitative Photography 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EAIP7 ZK 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Úvod do problematiky obrazové skladby podané formou knihy, zinu, časopisu, webu, interaktivního PDF.
  2. Propojení obrazové a textové složky. Statického a pohyblivého prvku.
  3. Zabudování fotografického, grafického, typografického prvku a také videa.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Tento ateliér staví na dvou východiscích: na zkušenostech studentů se zobrazováním figury a portrétu a na spontání potřebě svobodného tvůrčího experimentu. Toto je fundament, na jehož základě je na bakalářském stupni vybudován kontakt a navázán dialog mezi studentem a vedoucím ateliéru. Na magisterském stupni pak ateliér poskytuje tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč žánry a tvořící v celém fotografickém výrazovém spektru. Zde se již anulují hranice mezi výtvarnou, dokumentární, multimediální či jinou formou obrazového sdělení. To proto, aby bylo akcentováno sdělení samo.

V rámci tohoto ?Autonomního ateliéru? se realizují jednotlivá semestrální cvičení, dle zadání vedoucího ateliéru. Tato cvičení nejsou neměnná, ale naopak reagují na ?ducha konkrétní doby?.Důraz je tu kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a individuální tvůrčí postoj každého posluchače, který v interakci a dialogu s pedagogem vyústí v konkrétní kreativní výstup,

Vedoucí ateliéru zve také lektory dílen a modulů (v překladu bych dal pro obě slova dohromady jenom workshops), osobnosti z fotografické, ale i filmové a výtvarné praxe, dle výběru vedoucího ateliéru. Tyto dílny se realizují jako semestrální, či celoroční, dle harmonogramu určeného lektorem. Smyslem je konfrontace studentů se širokým spektrem individualit, které předávají svoje tvůrčí zkušenosti z praxe, svůj názor, postoj, esprit, zúčastněným studentům.

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů