Studio of Imagitative Photography 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EAIP8 ZK 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Úvod do problematiky obrazové skladby podané formou knihy, zinu, časopisu, webu, interaktivního PDF.
  2. Propojení obrazové a textové složky. Statického a pohyblivého prvku.
  3. Zabudování fotografického, grafického, typografického prvku a také videa.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Tento Ateliér pracuje napříč žánrovým i výrazovým spektrem. Je syntézou vizualistického a

konceptuálního uvažování, výtvarného, dokumentárního, multimediálního, či jiného

přístupu. Hranice mezi jednotlivými typy sdělení se tu programově anulují- to proto, aby bylo

akcentováno sdělení samo.

Imaginativní ateliér vytváří tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč celým fotografickým

spektrem. Znalost fotografického řemesla zde vytváří pevnou bázi pro nástavbu

autonomního obrazového sebevyjádření.

Vedoucí Ateliéru zadává tematická semestrální cvičení. V souvislosti se zadaným tématem,

pokládá otázky, na které se pak společně hledají odpovědi. Výsledkem tohoto výzkumu

v průběžné interakci a dialogu s pedagogem, je pak kreativní obrazový výstup. Důraz je tu

kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a autentický individuální tvůrčí postoj každého

posluchače.

Klíčová slova Ateliéru Imaginativní fotografie jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů