Documentary Photography 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EDF2 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Developed creative skills in the use of photographic expression media in the area of reporting and documentary. Emphasis will be placed, particularly on practical skills in this area, that is, adopting fundamental techniques for documenting an exhibition and events, theatre photography and photos.

Forma studia

The student works either in analog or digital, color or B/W on the collection upon consultation with the instructor and according to the character of the topic and one's own intentions.

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Předmět se sestává z několika dokumentárních disciplín, jejichž syntézou student získá praktické základy pro rozvoj osobní profesionální praxe. Jedná se tedy o sousled cvičení a konzultací na jejichž konci jsou výsledky v podobě několika vypracovaných úkolů.

  1. Divadelní fotografie
  2. Fotosky
  3. Dokumentární portrét

Studenti mají možnost pracovat na svých úkolech v rámci spolupráce se studenty filmových oborů FAMU (dokumentace cvičení ve Studiu FAMU) nebo se studenty DAMU.

V tomto semestru také běží rozsáhlá spolupráce s Divadlem Archa, které se nabídlo ke spolupráci v rámci 25. výročí své existence.

V rámci dokumentárního portrétu bude spolupráce probíhat se společností „My Street Film“, výsledkem jsou dokumentární portréty šesti režisérů a jejich použití pro grafické zpracování formou plakátu.

Z každé výše uvedené dokumentární formy student pro výsledné hodnocení odevzdá 8-10 kusů vybraných fotografií.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká divadelní fotografie

Bystander-the history of street photography

Film-Stills. Photography between Advertising, Art and the Cinema

Časopis Fotograf

Soumrak fotožurnalismu?

Fotografické publikace z nakladatelství Torst- editace Fototorst a další mimo edici a nakladatelství Kant

Storytelling for Photojournalists: Reportage and Documentary Photography Techniques

Hodnoticí metody a kritéria

Imagination, visualization, continuity of the entire collection and creative original approach are evaluated.

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů