Seminar on the Final Master Thesis 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EDP1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Václav JANOŠČÍK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušku z dějin a teorie fotografie.

Forma studia

konzultace; četba odborné literatury a diskuse nad ní

Předpoklady a další požadavky

seminář je určen studentům posledního ročníku magisterského studia

Obsah kurzu

V diskusi s pedagogem a ostatními studenty si každý do 30.11. závazně zvolí téma a školitele diplomové práce a vypracuje její projekt na určeném formuláři.

V průběhu semestru každý student přednese referát (cca 15 minut, odpověď na jím zvolenou státnicovou otázku) a odevzdá psaný referát v rozsahu minimálně 3 normostran.

Hlavním výstupem semináře je pracovní verze kapitoly shrnující současný stav poznání k danému tématu, student získá zápočet na základě diskuse nad textem s pedagogem.

Průběžně jsou konzultovány státnicové otázky a doporučená literatura k jednotlivým tématům.

Doporučená nebo povinná literatura

vychází z témat diplomových prací

Hodnoticí metody a kritéria

docházka: seminář se koná v předem určených termínech, typicky jednou za 14 dní - studenti se musí zúčastnit všech setkání

splnění všech požadovaných výstupů: psaný referát (3 strany, anotace a interpretace zadaného textu); ústní prezentace (15 min. odpověď na státnicovou otázku); projekt diplomové práce (musí být odevzdán nejpozději 30.11.); pracovní verze kapitoly shrnující dosavadní stav poznání k danému tématu (minimálně 10 normostran)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů