Seminar on the Final Master Thesis 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EDP1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Václav JANOŠČÍK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušku z dějin a teorie fotografie.

Forma studia

konzultace; četba odborné literatury a diskuse nad ní

Předpoklady a další požadavky

seminář je určen studentům posledního ročníku magisterského studia

Obsah kurzu

Seminář kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce ZS 2019

9. 10. 2019 představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

30. 10. 2019 konzultace témat, společná schůzka studentů a školitelů

individuální konzultace se školiteli

29. 11. 2019 odevzdání pracovní verze projektu kvalifikační práce (abstrakt, klíčová slova, struktura, bibliografie, školitel) - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli

13. 12. 2019 odevzdání finální verze projektu bakalářské/diplomové práce - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli + vložení údajů do KOSu

30. 4. 2020 - odevzdání kvalifikační práce v tištěné i elektronické (KOS) podobě

Doporučená nebo povinná literatura

vychází z témat diplomových prací

Hodnoticí metody a kritéria

docházka: seminář se koná v předem určených termínech, typicky jednou za 14 dní - studenti se musí zúčastnit všech setkání

splnění všech požadovaných výstupů: psaný referát (3 strany, anotace a interpretace zadaného textu); ústní prezentace (15 min. odpověď na státnicovou otázku); projekt diplomové práce (musí být odevzdán nejpozději 30.11.); pracovní verze kapitoly shrnující dosavadní stav poznání k danému tématu (minimálně 10 normostran)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–11:25 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů