Form and Content of Art Work 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EFOV1 ZK 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse a analýza příkladů výtvarných děl a vlastní práce. Zpracovávání krátkodobých úkolů na zadané téma nebo téma vyplývající z diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Prezenční účast na výuce - 80%. Soustředěná práce na přípravě materiálů dle zadání a termínů.

Obsah kurzu

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů. Posluchači přinášejí své ideje a práce v různých stupních rozpracovanosti. Snaží se co nejpřesněji specifikovat svůj záměr, najít podstatu toho, co chtějí vyjádřit. Analýzou témat se dostávají k širšímu kontextu své práce ve výtvarném umění. Vyhlédavají podobná témata v historii umění a poučí se z nich. Čím přesněji sami dokáží porozumět významům a možnostem čtení svého díla, tím přesněji je dokáží sdělovat.

Obsah výtvarného díla se musí manifestovat v materiálovém provedení. Posluchači volí prostředky předvedení tak, aby obsah i forma zůstávaly ve vztahu a navzájem se podporovaly a pro tento účel hledají nejideálnější řešení.

Předmět je úzce zaměřen na praktickou složku práce s ideovým záměrem. Výuka probíhá formou společných konzultací a diskuzí. Doporučená literatura, výstavy a studium částí historie výtvarného umění a jednotlivých autorů bude průběžně zadáváno a upřesňováno ve vztahu k tématům, jenž budou obsaženy v projektech posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

none

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti a prezence ve výuce (minimální účast 80%)

plnění zadaných úkolů v daném rozsahu a dodržení termínů

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů