Form and Content of Art Work 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EFOV2 ZK 2 28S česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse a analýza příkladů výtvarných děl a vlastní práce. Zpracovávání krátkodobých úkolů na zadané téma nebo téma vyplývající z diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Prezenční účast na výuce - 80%. Soustředěná práce na přípravě materiálů dle zadání a termínů.

Obsah kurzu

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů. Posluchači přinášejí své ideje a práce v různých stupních rozpracovanosti. Snaží se co nejpřesněji specifikovat svůj záměr, najít podstatu toho, co chtějí vyjádřit. Analýzou témat se dostávají k širšímu kontextu své práce ve výtvarném umění. Vyhlédavají podobná témata v historii umění a poučí se z nich. Čím přesněji sami dokáží porozumět významům a možnostem čtení svého díla, tím přesněji je dokáží sdělovat.

Obsah výtvarného díla se musí manifestovat v materiálovém provedení. Posluchači volí prostředky předvedení tak, aby obsah i forma zůstávaly ve vztahu a navzájem se podporovaly a pro tento účel hledají nejideálnější řešení.

Předmět je úzce zaměřen na praktickou složku práce s ideovým záměrem. Výuka probíhá formou společných konzultací a diskuzí. Doporučená literatura, výstavy a studium částí historie výtvarného umění a jednotlivých autorů bude průběžně zadáváno a upřesňováno ve vztahu k tématům, jenž budou obsaženy v projektech posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

No recommended study materials.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti a prezence ve výuce (minimální účast 80%)

plnění zadaných úkolů v daném rozsahu a dodržení termínů

Poznámka

none

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:20–18:55 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů