Form and Content of Art Work 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EFOV2 zkouška 2 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů. Posluchači přinášejí své ideje a práce v různých stupních rozpracovanosti. Snaží se co nejpřesněji specifikovat svůj záměr, najít podstatu toho, co chtějí vyjádřit. Analýzou témat se dostávají k širšímu kontextu své práce ve výtvarném umění. Vyhlédavají podobná témata v historii umění a poučí se z nich. Čím přesněji sami dokáží porozumět významům a možnostem čtení svého díla, tím přesněji je dokáží sdělovat.

Obsah výtvarného díla se musí manifestovat v materiálovém provedení. Posluchači volí prostředky předvedení tak, aby obsah i forma zůstávaly ve vztahu a navzájem se podporovaly a pro tento účel hledají nejideálnější řešení.

Předmět je úzce zaměřen na praktickou složku práce s ideovým záměrem. Výuka probíhá formou společných konzultací a diskuzí. Doporučená literatura, výstavy a studium částí historie výtvarného umění a jednotlivých autorů bude průběžně zadáváno a upřesňováno ve vztahu k tématům, jenž budou obsaženy v projektech posluchačů.

Výsledky učení

Tento předmět je koncipován jako rozšířená konzultace prací, záměrů i dlouhodobých projektů.

Předpoklady a další požadavky

Prezenční účast na výuce - 80%. Soustředěná práce na přípravě materiálů dle zadání a termínů.

Literatura

No recommended study materials.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti a prezence ve výuce (minimální účast 80%)

plnění zadaných úkolů v daném rozsahu a dodržení termínů

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů