Contemporary Photography and Arts 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EFU1 ZK 4 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Václav JANOŠČÍK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz představí rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním v návaznosti na přednášku Teorie a historie fotografie, kurz Dějin české fotografie a Seminář vystavování a kurátorství.

Forma studia

Jednotlivé semináře budou sledovat určitou chronologii, ale hlavně tematickou souvislost. Doplní je návštěvy výstav a hostů. Vzhledem k otevřené povaze současného umění (na rozdíl o dějin umění), ale také v rámci množství možných přístupů bude seminář reagovat na konkrétní zájmy studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. úvodní seminář, informace, téma Berlínského Bienále
 2. Moderní / současné / postsoučasné; Mediální / postmediální

(úvod do studia současného umění, souvislost dějin fotografie a dějin umění)

 1. Identita, feminismus, queer, multikulturalismus, poskoloniální studia

(kořeny v Apropriaci, Cindy Sherman, Dan Graham, Okwui Enwezor, Radek Brousil)

 1. Kurátorství a klíčové výstavy současného umění

(Malé dějiny kurátorsvtí, When Attitudes becomes forms, Rooms, Pictures, Documenta)

 1. Vystavování současného umění

(White cube, Institucionální kritiky, Bienalizace, postsoučasné umění, Wolfgang Tillmans)

 1. Konceptuální a postkonceptuální umění

(Peter Osborne, Karel Císař)

 1. Kolaborativní obrat, umělecké/fotografické skupiny

(Atlas, ZIP, Slavs and Tatars, Hynek Alt, Jasanský-Polák, )

 1. Sociální obrat,

(Eva Koťátková, Kateřina Šedá,

 1. umění a výzkum

(News from nowhere)

 1. Nefotografie

(současná mimoaparátová fotografie, X Laruelle)

 1. Dějiny budoucnosti, repolitizace současného umění

(Berlínské bienále, Angažované umění a fotografie)

 1. Videoart a fotografie před internetem

(Jennifer in Paradise, Constant Dullart)

 1. Fotografie po internetu I.

(Marisa Olson, Domenico Quaranta, Gene McHugh, Artie Vierkant)

 1. Fotografie po internetu II.

(DIS, K-HOLE, instagramismus - Manovich, vizualizace, corporate, diagramy, Simon Denny)

 1. Realism/Materialism/Art

(Teorie a fotografie dnes)

 1. Současná narativní fotografie a videoart

(David, Ondák, videoart)

 1. Hudba a fotografie

(Holly Herndon, Diedrich Diedrichsen, ontologie/zvuk/obraz)

 1. Archiv dnes

(Taryn Simon, Simon Deny, Petra Feriancová, Roman Štětina)

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Ariella Azoulay, The Civil Contract of Photography. MIT Press, 2012.

Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Verso 2012.

Geoffrey Batchen, Each Wild Idea; Writing, Photography, History. MIT Press 2002.

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art. Thames & Hudson 2014.

Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik (Eds.)Realism Materialism Art. Sternberg Press 2015.

Tomáš Dvořák,

Vilém Flusser, Into the Universe of Technical Images. University of Minnesota Press 2011. Online: http://cmuems.com/excap/readings/flusser-into-the-universe-of-technical-images-excerpts.pdf

Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography. Reaktion books 2000. http://cmuems.com/excap/readings/flusser-towards-a-philosophy-of-photography.pdf

Václav Janoščík, Objekt. Praha: Kvalitář 2015.

François Laruelle, Le Concept de non-photographie / The Concept of Non-Photography, New York, Urbanomic, 2011.

François Laruelle, Photo-Fiction, une esthétique non-standard / Photo-Fiction: A Non-Standard Aesthetics, Minneapolis, Univocal, 2012.

Lev Manovich, Language of New Media. MIT 2000.

Brian O‘Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit 2014.

Hans Ulrich Obrist A Brief History of Curating. JRP Ringier 2008.

Peter Osborne, Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. Verso 2013.

Domenico Quaranta, Beyond New Media Art. Brescia: LINK Editions 2013.

João Ribas (Ed.), In the Holocene. Cambridge: MIT 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1. Stanford University Press 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen během studia připravit asi patnáctiminutovou prezentaci autora, teoretického problému či jiného tématu z oblasti současné fotografie. Prezentace spočívá v představení obrazového materiálu, seznámení s fakty, teoretickou analýzou tvorby autora či jiné dané problematiky a uvedení literatury. Výběr tématu po dohodě s pedagogem. Na konci semestru ústní zkouška, resp. diskuse. Alternativně lze zkoušku splnit vlastním výstavním či uměleckým projektem nad rámec běžných klauzur a ve spojení s probíránými tématy.

Poznámka

On alternate year for 2. and 3. class

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMŮNEK M.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Michal ŠIMŮNEK Učebna KF 112
Lažanský palác
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů