Graphic Design and Photography 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGD8 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ, Jakub ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠTĚPÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V posledním ročníku studia seminář Grafický design a fotografie 8 představuje jakousi pomocnou platformu pro realizaci finální fotografické publikace, která je na konci semestru součástí magisterské práce. Výuka probíhá převážně formou individuálních konzultací nad rozpracovanými projekty. Řeší se konkrétní problémy při grafické úpravě a celkovém pojetí publikace. Hledá se adekvátní materiál pro výrobu, vhodná reprodukční technika a odpovídající forma vazby. Cílem je vyrobit reálnou knihu, která napomáhá k artikulaci autorova uměleckého postoje.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a samostatnou prací v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Grafický design a fotografie 7

Obsah kurzu

•Volba tématu

•Hledání vizuální strategie

•Práce s obrazem a textem

•Materiálové zkoušky

•Reprodukční techniky

•Typy knižních vazeb

•Volba formátu

•Rozlišení kvalit papíru

•Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014.

ISBN 978-0-500-20347-7

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr – klasifikovaný zápočet

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání vytištěné a svázané knihy. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování publikace.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

Výstup: Fotografická publikace

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 304
Tržiště -at.intermedia

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Tržiště -at.intermedia
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů