Graphic Design and Photography 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGD8 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem. Tvorba složitěji strukturovaného dokumentu. Základy knižní grafiky se zaměřením na fotografickou publikaci, autorskou knihu a reklamní katalog. Zpracování vlastního knižního objektu.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1 - 7

Obsah kurzu

Předmět je věnován knize, jako nosiči informace i uměleckému objektu.

Poskytuje základy knižní grafiky.

To zahrnuje redakční práci, počítačové zpracování lomu v programu InDesign a předtiskovou přípravu knižního dokumentu. Přináší polygrafické minimum potřebné pro výběr reprodukční techniky a komunikaci s tiskárnou, základy knižní vazby, klasické i alternativní. Věnuje se rovněž grafickým technikám, které pracují s fotografickým obrazem.

Praktická část je vedena dvěma směry: Na tvorbu tzv. autorské knihy, tedy uměleckého artefaktu buď ve formě klasické knihy nebo jako objektu, který hranice této formy překračuje. Základním zdrojem jsou vlastní fotografie a autorský nebo přejatý text.

Alternativním směrem je tvorba reklamního katalogu. Zde je důraz kladen na simultální působení fotografické

i typografické složky. Součástí práce je rovněř řešení polygrafického výstupu.

V obou případech je kladen důraz především na invenční přístup v tvorbě koncepce knižního dokumentu.

Úkoly: (cvičení 3P5)

Zimní semestr:

1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa

Letní semestr:

1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka

Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty.

Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu

a způsobu zpracování.

Požadavky na výstup:

1/ Tiskový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy.

2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování

V předmětu probíhá zároveň konzultace a řešení studentem zvolené fotografické publikace v součinnosti s vedoucím pedagogem její fotografické části.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály budou upřesněny v průběhu výuky

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 3P5)

Zimní semestr:

1/ Maketa prezentačního katalogu vlastní fotografické tvorby, formát 210x420, čtyři strany

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové tiskárně, formát 1:1, oboustranná maketa

Letní semestr:

1/ Autorská kniha, rozsah 12 stran + obálka, formát minimálně15 x15 cm, nebo reklamní katalog formát minimálně 210x200 mm, rozsah 12 stran + obálka

Fotografie, text i ostatní grafické prvky jsou považovány za rovnocenné výtvarné komponenty.

Povinné stanovení tématu knihy do konce října formou stručné písemné explikace volby tématu

a způsobu zpracování.

Požadavky na výstup:

1/ Tiskový výstup chápaný jako konečný autorizovaný stav, knihařsky zpracovaný výtisk knihy.

2/ Maketa. Náhled na inkoustové tiskárně. Zpracování dokumentu umožňující polygrafické zpracování

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů