Graphic Design and Photography 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGD8 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V posledním ročníku studia seminář Grafický design a fotografie 8 představuje jakousi pomocnou platformu pro realizaci finální fotografické publikace, která je na konci semestru součástí magisterské práce. Výuka probíhá převážně formou individuálních konzultací nad rozpracovanými projekty. Řeší se konkrétní problémy při grafické úpravě a celkovém pojetí publikace. Hledá se adekvátní materiál pro výrobu, vhodná reprodukční technika a odpovídající forma vazby. Cílem je vyrobit reálnou knihu, která napomáhá k artikulaci autorova uměleckého postoje.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a samostatnou prací v programech.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Grafický design a fotografie 7

Obsah kurzu

•Volba tématu

•Hledání vizuální strategie

•Práce s obrazem a textem

•Materiálové zkoušky

•Reprodukční techniky

•Typy knižních vazeb

•Volba formátu

•Rozlišení kvalit papíru

•Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

Výstup: Fotografická publikace

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC: Ai : oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4862-4.

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

https://helpx.adobe.com/cz/indesign/tutorials.html

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4.

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWEMLOW, Alice. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

zitaoberwalder.com

ao-publishing.com

onomatopee.net

velvetyne.fr

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014. Eseje (Rubato). ISBN 978-80-87705-27-8.

LIVINGSTON, Alan; LIVINGSTON Isabella. Dictionary of Graphic Design and Designers. 3rd ed. London: Thames & Hudson, 2012. World of art. ISBN 978-0-500-20413-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr – zkouška

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání vytištěné a svázané knihy. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování publikace. Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů