Nová média a 3D grafika 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ENMG4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Course introduces students to basics of 3D graphic in the field of creation of static and moving image. Aim of the course is to master basic and more advanced techniques for creating 3D scenes (3D models, materials, textures, animations, render) After the course students should be able to individually produce 3D graphic material for their own artistic praxis.

Výsledky učení

Course is focused on presentation of basic and advanced workflows for creating 3D scenes, primarily in Blender software in addition with Substance Painter RizomUV and more. Course aims to basic understanding of presented workflows and interface of software. The goal of the course is an individual creation of 3D scene by own design or reference with chosen workflow or theirs combination.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

flippednormals https://www.youtube.com/c/FlippedNormals

blender guru https://www.youtube.com/c/BlenderGuruOfficial

blender secrets https://www.youtube.com/c/BlenderSecrets

Ian Hubert https://www.youtube.com/c/mrdodobird/videos

askNK www.youtube.com/c/askNK

Ducky 3D https://www.youtube.com/channel/UCuNhGhbemBkdflZ1FGJ0lUQ

CG Matter https://www.youtube.com/c/CGMatter

https://www.blendernation.com/

https://www.creativeshrimp.com/

https://cgcookie.com/

Hodnoticí metody a kritéria

It is required to activelly participate at the lectures and to fulfil the final assignment.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů