Computer Work and Digital Imaging 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EPD1 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The main part of the course is a practical part which will include editing of the photography by the Adobe Photoshop. The students will practice it at special exercises (practical lessons) and on their own photos as well (the outputs of Mr. M.Stecker´s lessons).

In the theoretical part of the lessons the students will get acquainted with basic definitions that are concerned in digital images. The digital color, description of the colors and the ways of the data compression of the image files and essential image file formats will be explained

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Course Description:

The main part of the course is a practical part which will include editing of the photography by the AdobePhotoshop. The students will practice it at special exercises (practical lessons) and on their own photos as well (the outputs of Mr. M.Stecker´s lessons).

In the theoretical part of the lessons the students will get acquainted with basic definitions that are concerned in digital images. The digital color, description of the colors and the ways of the data compression of the image files and essential image file formats will be explained.

Name of the lecture: Mgr. Vladan Krumpl

Contact: 603512931, vladan.krumpl@famu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Real World Color Management 2nd Edition, by Bruce Fraser Chris Murphy, Fred Bunting. Peachpit press

Manuals - Adobe Photoshop CC

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Hodnoticí metody a kritéria

Evaluation:

The final exam to be ordered requires: elaborated exercise, knowledge of digital image workflow, activity and participation at lessons.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů