Photography Techniques 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EPTE1 ZK 3 26S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s fyzikálními základy oboru i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení Katedry fotografie.

Forma studia

Na modelových situacích se studenti učí fotograficky zpracovávat povrch předmětů a to z hlediska ostrosti a vhodného nasvětlení s možností využití Scheimpflugov podmínky v praxi. Dále se prakticky zabývají ztvárněním prostorových předmětů a to z hlediska osvětlení, poměru mezi hlavním a doplňkovým světlem, měřením rozsahu scény a zvládnutím restituce linií v praxi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Úvodní technické cvičení seznámení s vybavením v atelieru. Cílem tohoto cvičení je získat základní znalosti k ovládání klasické technologie, seznámit se s postupy při fotografování, nasvětlování předmětů z různých materiálů.

a/ Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel.

Přednosti jednotlivých systémů. Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících

přístrojů, jejich výhody, způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky.

b/ Základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

  1. Fotografie struktury povrchu předmětu dokonale osvětlená a vyostřená v celé ploše s praktickým

ověřením Scheimpflugovy podmínky. Vyvolání filmu pomocí tanku JOBO. Pracuje se s

velkoformátovým přístrojem Sinar na ploché kazety 9x12 cm. Odevzdává se:

1 zvětšenina 30x40 cm na barytovém papíře

  1. Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu

scény v ateliéru. Praktická část: 1 fotografie kompozice geometrických předmětů s rozdílem v

nasvětlení jednotlivých ploch 1,5 EV a precizním využitím restituce kolmic. Snímek bude zhotoven

fotoaparátem Sinar 9x12 cm. Odevzdává se:

1 zvětšenina 30 x 40 cm na barytovém papíře

1 fotografie geometrických předmětů, pořízená na digitální fotoaparát. Mohou zde být porušeny

pravidla z předchozího snímku /nadhled, podhled bez restituce, tvrdé nasvětlení bez prosvětlení a

podobně podle vlastního uvážení studenta/.

  1. Portrét pořízený velkoformátovou kamerou 18x24 cm při zábleskovém a denním světle a zhotovení

metrové zvětšeniny po předchozím kontaktování negativu. Odevzdává se:

1 metrová zvětšenina a 1 kontakt 18x24 cm na barytovém papíře

  1. Rychlá cvičení na digitální fotoaparát. Zadávají se každý týden a odevzdávají se vždy následující

týden po zadání! Temata jsou vybírána v závislosti na probírané tématice a mají za úkol zamyslet se

nad konkrétní fotografickou problematikou jako je ostrost neostrost, kontrast, pohyb, stylizace a

podobně.

Doporučená nebo povinná literatura

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za:

účast 85% z celkového počtu hodin

odevzdání požadovaných prací a to:

a/ 1 zvětšenina struktury 30x40 cm

c/ 1 zvětšenina 30x 40 cm cm gometrických těles

d/ 1 metrová zvětšenina portrétu

e/ 1 kontakt 18x24 cm portretu

f/ průběžné odevzdávání cvičení na digitální fotoaparát na konkrétní fotografickou problematikou jako je ostrost neostrost, kontrast, pohyb, stylizace a podobně.

absolvování závěrečného pohovoru

Poznámka

none

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů