Photography Techniques 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EPTE3 ZK 3 26S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je synteticky sloučit všechny poznatky o fotografování povrchu předmětů jejich struktury, skla, kovu a porcelánu pro závěrečnou práci tohoto předmětu a to je Katalog. Předpokládaná finální úprava je je tištěný katalog s adekvátní vazbou a grafickou úpravou..

Forma studia

Na modelových situacích se studenti učí fotograficky zpracovávat povrch předmětů a to z hlediska ostrosti a vhodného nasvětlení s možností využití Scheimpflugov podmínky v praxi. Dále se prakticky zabývají ztvárněním prostorových předmětů a to z hlediska osvětlení, poměru mezi hlavním a doplňkovým světlem, měřením rozsahu scény a zvládnutím restituce linií v praxi.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu:

307TFOT1 Techniky fotografie 1 a 307TFOT2 Techniky fotografie 2

Obsah kurzu

Součástí přípravy na zhotovení katalogu je také několik přednášek o tiskových technikách a jejich rozvoj až po současnost. Hlavní pozornost však bude věnována tisku z plochy - ofset, kterým je v současné době realizována převážná část tiskové produkce. Problematikou se budeme zabývyt od předtiskové přípravy, převodu fotografií RGB - CMYK, vhodné využití tiskového rastru i vzhledem k velikosti tištěných fotografií. Výhody amplitudně či frekvenčně modulovaného rastru, stochastický rastr. Závěrem této teoretické přípravy je návštěva tiskárny. Vhodnost zvolené vazby pro katalog bude součástí modulu.

Na základě těchto teoretických základů vznikne katalog výrobku, v rozsahu minimálně deseti fotografií, volba technologie analogové či digitální bude ponecháno na rozhodnutí studenta, které pak bude součástí obhajoby této práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠMOK, J., PECÁK, J., TAUSK P. Barevná fotografie, 1975

ŠMOK, J., Umělé světlo, 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za:

aktivní účast 90%

odevzdání kompletně zpracovaného katalogu s vhodnou grafickou úpravou /konzultace s pedagogem pro grafickou úpravu/, a v adekvátní vazbě. V případě že je menšího rozměru než A3, je nutné přiložit minimálně 3 zvětšeniny nebo tisky formátu A3.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:35 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů