Introduction to Contemporary Graphic Design 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ESFD1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hodnocení zadaného grafického cvičření

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

This course is intended primarily for students who have a fundamental knowledge of typography and experience in working with the InDesign application.

Obsah kurzu

Osvojení grafického softwaru (InDesign, Illustrator), spolu s ním získání praktických znalostí grafické práce,

základního přehledu o typografické klasifikaci a řešení layoutu.

Výstup: Vytvoření autorského portfolia ve formátu interaktivní PDF či návrh autorské online prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce min 60% a plnění průběžně zadávaných cvičení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů