Exhibition Project of Winter Semester 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EVP1 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

.

Poznámka

.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů