Katederní soustředění 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FS4 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Setkání studentů s pedagogy, které je zaměřené na systém výuky v magisterském studiu a studijní programy jednotlivých studentů v průběhu magisterského studia v souvislosti s jejich magisterskými projekty předloženými u přijímacího řízení.

Forma studia

Na prvním soustředění na začátku školního roku dojde k setkání studentů s vedoucími pedagogy Katedry fotografie. Smyslem je získání informací od studentů o jejich detailnějších představách jakým způsobem hodlají naplnit své studium. Pedagogové seznámí studenty s programem výuky a s možnostmi a plány využití znalostí studentů v rámci jejich pedagogické praxe na katedře.

Druhé soustředění se uskuteční na začátku letního semestru a bude zaměřené na aktuálních studijní a tvůrčí otázky v souvislosti se závěrečnými pracemi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Na prvním soustředění na začátku školního roku dojde k setkání studentů s vedoucími pedagogy Katedry fotografie. Smyslem je získání informací od studentů o jejich detailnějších představách jakým způsobem hodlají naplnit své studium. Pedagogové seznámí studenty s programem výuky a s možnostmi a plány využití znalostí studentů v rámci jejich pedagogické praxe na katedře.

Druhé soustředění se uskuteční na začátku letního semestru a bude zaměřené na aktuálních studijní a tvůrčí otázky v souvislosti se závěrečnými pracemi.

Úkoly:

Na první soustředění studenti předloží místa plánovaných stáží a jejich termíny.

Místo a čas konání:

V termínech oznámených na začátku akademického školního roku.

Jméno vedoucího: MgA. Jaroslav Bárta

Kontakt: 603 183 724, barta@famu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet je udělen za účast a splnění případných úkolů, které vyplynou ze soustředění. Účast je povinná ? omluvou je pouze nemoc.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů