Přednášky hostů 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307HP10 Z 2 13S česky letní

Garant předmětu

Hynek ALT, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s tématy, které nejsou obsažený v běžných učebních plánech a názory výrazných osobností oboru.

Forma studia

OpenEye17 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

http://cas.famu.cz | http://foto.amu.cz

FAMU

Smetanovo náb. 2, Praha 1

U1/projekce, 1. patro

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Přednášky hostů 2017

St 4. října, 19:00 (U1)

Nikolaj Spesivcev, Dzina Zhuk – Eeefff (autorská přednáška)

Eeefff je společná iniciativa dvou nezávislých běloruských umělců, badatelů a facilitátorů Nikolaje Spesivceva a Dziny Zhuk. Zkoumají dopad technologií na člověka a způsoby, jak obejít dnešek a najít cesty k alternativnímu zítřku. Kombinují umělecké postupy s informatikou, ekonomií, sci-fi a tvorbou softwarových a hardwarových hacků a nástrojů. Problematizují vztahy člověka s nelidskými entitami v rámci vytváření složitých autonomních systémů umělé inteligence a zabývají se tím, čeho chtějí dosáhnout pracovníci v oboru IT. Se svými participativními projekty se účastnili festivalů v Minsku (Work hard, play hard!, 2017), 8. skandinávského bienále Momentum (2015), vystavovali ZKM Karlsruhe (Paranoiapp, 2015). Akce probíhá za podpory Festivalu Fotograf #7 Eye In The Sky a Rezidenčního programu MeetFactory.

http://eeefff.org | http://www.fotografestival.cz

St 11. října, 19:00 (Projekce FAMU)

Anton Vidokle – Immortality For All

Ruská filosofická škola, známá pod jménem kosmismus, je dnes převážně zapomenuta. Její utopistické základy, které kombinují západní osvícenství, ruskou ortodoxní tradici a marxismus, ve své době zásadně inspirovaly přední sovětské myslitele. Vidoklův třídílný film Immortality For All (2014-17) nahlíží kosmismus jako významný intelektuální koncept 20. století s přesahem do dnešních dnů. Trilogie formou volné dokumentární performativní eseje hledá stopy kosmismu v reliktech post-sovětské éry, architektuře a strojírenství, mezi kazašskou stepí a moskevským muzeem. Zneklidňující obrazy doprovází citáty zakladatele kosmismu Nikolaje Fedorova společně s hudbou Johna Cale a Éliane Radigue.

V rámci přednášky na FAMU autor uvede druhou část trilogie, The Communist Revolution Was Caused By The Sun (2015, 33 min.) následovanou diskuzí. Projekce v ruštině s anglickými titulky. Kapacita sálu je omezena.

Anton Vidokle (nar. 1965 v Moskvě) žije střídavě v New Yorku a v Berlíně. Je zakladatelem významného portálu a časopisu a vydavatelství e-flux, iniciátorem projektů Martha Rosler Library (2005–07), unitednationsplaza (2006–09) a Time/Bank (2010). Krom rozsáhle trilogie o ruském kosmismu je autorem řady filmových esejí, jako A Guiding Light (2010) pro Shanghai Biennale, nebo 2084: a science fiction show (2012-14). Jeho práce byly opakovaně představeny mezinárodně, včetně přehlídek Documenta13, 56. bienále v Benátkách, Istanbul Bienniale, Witte de With Rotterdam, Berlinale, Shanghai Biennale, Tedelijk Museum Amsterdam, Locarno Festivalu a Centre Pompidou.

http://www.e-flux.com

St 18. října, 19:00 (U1)

Michal Pěchouček – ...padaly jiskřičky padaly (autorská přednáška)

Autorská přednáška Michala Pěchoučka představí jeho aktuální projekty s důrazem na zapojení prvků pohyblivého obrazu ve výtvarném jazyce a v kontextu divadla. Pěchouček (nar. 1973) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1999), laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (2003), od roku 2007 kurátor a spolupracovník Galerie 35M2 v Praze. Od roku 2012 spoluzakladatel a kmenový režisér divadla Studia Hrdinů v Praze. Jeho tvorba je svou povahou mezižánrová, využívá prvky malby, kresby, filmu, divadla, asambláže i textilu. Jak ale sám poznamenává, multižánrovost je přirozeným vyústěním výtvarných možností jeho generace. Samostatně vystavoval mimo jiné v GHMP, nebo v galerii Jiří Švestka.

St 25. října, 19:00 (U1)

Vladimír Turner – Autorská přednáška

Vladimír Turner (nar. 1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. Vystavoval mimo jiné v NTK, Galerii Jaroslava Frágnera, DOX, Moravské galerii Brno a další. Mezi jeho filmová díla patří etnografická esej White-Black Film (2013), dokument o fiktivním atomovém výbuchu ve vysílání ČT O mediální realitě (2008), nebo post-industriální esej Funeral (2016). Tento rok je vede hostující ateliér v Centru audiovizuálních studií FAMU.

http://sgnlr.com

St 1. listopadu 19:00 (U1)

Denisa Kera – Homo Cryptographicus a Republika algoritmů a hašů: chytré smlouvy, smlouvy s ďáblem a další techno-politické rituály

Kdo bude dlužníkem, otrokem a kdo svobodným občanem ve věku blockchain technologií? Odrazovým bodem přednášky bude vlastní pokus o sepsání závěti na dědictví v kryptoměně Etherum vedoucí k úvahám o konvergenci identity a budoucím mechanismu vládnutí pod vlivem kryptografie. Jsou tyto „chytré smlouvy“ současnosti smlouvou s ďáblem, která učiní transakce mezi lidskými a nelidskými aktéry nejen možné, ale v budoucnu i samozřejmé a povinné. Představují transformaci politiky v magický rituál, který dochází samočinného naplnění bez nutnosti společenského konsenzu? Máme se připravit na post-humánní budoucnost, ve které budou všechny entity převedeny na kryptografická data a výměny virtuálních peněženek? Zatímco většinu kryptoměn stále považujeme za výstřeleky v duchu románů Williama Gibsona, jejich technologie skrytě transformuje pojetí vlastnictví, identity i sociálních vazeb. Naše vnímání historie a času převádí je na pouhé parametry samočinně evolvujících sítí, jejichž zdánlivě neutrální automatizovaná architektura stále častěji nabývá podoby magických rituálů.

Akce probíhá ve spolupráci s Festivalem Fotograf #7 Eye In The Sky.

Denisa Kera je filosofka a designérka experimentující s širokou paletou přístupů k vědě a technologiím jako je kryptoměna Etherum, open science hardware, tarotové karty, genové inženýrství a potraviny. Mezi její významné projekty v minulosti patřily etnografické studie hackerských komunit a tržišť v Evropě a Asii. Ty pojímá jako následovníky experimentální kultury 16. století v kontinuitě tradic alchymie a řemesla. Je součástí iniciativy GOSH a sítě Hackteria podporující vědu a výzkum na jižní polokouli, během posledních let přednášela na National University of Singapore, FFUK a v současnosti na Arizona State University.

St 8. listopadu 19:00 (U1)

Albert Grøndahl – Autorská přednáška

Dánský fotograf Albert Grøndahl (nar. 1985) je absolventem Královské akademie v Antverpách a bakalářského programu FAMU. Jeho fotografický jazyk rozvádí tradiční fotografický dokument směrem k problematice vztahů mezi fotografem a subjektem. Předmětem jeho zájmu je sociální kontext, s velkou osobní investicí ohledává jemu vzdálené vzdálené kulturní reference i osobní narativy. V průběhu své práce opustil současné standardizované reprodukční techniky ve prospěch stříbrné a zlaté emulze a historických fotochemických procesů. Fyzický charakter jeho unikátních, nereprodukovatelných fotografií tak rozehrává pohyb mezi referencí a texturou. Umocňuje singularitu originálu, unikátního zachyceného okamžiku i spontaneitu letmého fotografického gesta.

http://www.albertgrondahl.com

St 22. listopadu 19:00 (U1)

Daniel Rourke – #Additivism

Manifest 3D aditivismu je umělecko-aktivistický projekt navržený Morehshinem Allahyari a Danielem Rourkem v roce 2015. Jde o výzvu nabádající k akceleraci 3D tisku a souvisejících technologií za hranice jejich známých omezení, směrem ke spekulativní, provokativní a zvrácené budoucnosti. Samotný pojem aditivismus vychází ze spojení slov aktivismus a přísada (aditivum), jde o hnutí zrozené kritikou nových radikálních technologií současných labů, pracoven i průmyslových provozů v sociálním, ekologickém i globálním měřítku. Tuto myšlenku oba tvůrci rozvíjejí v návazných projektech, jakým je například kuchařka aditivismu The 3D Additivist Cookbook, rozsáhlý umělecký katalog digitálních forem, post-humánních metod, materiálů, akcí a postřehů vedoucích k otázce, zda-li můžeme změnit svět, aniž bychom dokázali změnit sebe.

Daniel Rourke je britský umělec a teoretik žijící v Londýně. Jeho práce využívá kolaborativních platforem a teoretických nástrojů v průniku digitální materiality, umění a post-humanismu. Často vychází ze spekulativních elementů vypůjčených z vědy, science-fiction a populární kultury, využívá fikční postavy a fabulace působící radikálně v běžném rámci humanitních věd. Jeho díla, texty a přednášky byly představeny mimo jiné v The V&A London, Centre Pompidou, Transmediale, Tate Modern, Sonic Acts Amsterdam. Publikoval mj. v časopisech HOLO, Media-N, Alluvium a AfterImage. Je pravidelným přispěvatelem serverů Rhizome.org a Furtherfield.org.

http://additivism.org | https://machinemachine.net

St 29. listopadu, 19:00 (Projekce FAMU)

Dominik Gajarský – Autorská přednáška

Dominik Gajarský (nar. 1986) je absolventem AVU (Ateliér nových médií II, Anna Daučíková), absolvoval také stáž na UdK v Berlíně (Josephine Pryde) a rezidenční pobyt v rámci EIB Artists’ Development Programme v Lucembursku. Vyjadřuje se především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku, včetně její historie. Formálně odkazuje k modernistickým vzorům, současně nahlíží kánon a hegemonii západní kultury kriticky, mj. s ohledem na post-koloniální diskurs, feminismus nebo ekologii. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up Cinema v Londýně, v Českém centru v Berlíně, v Národní galerii v Praze. V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award, je finalistou CJCH 2017. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

http://dominikgajarsky.com

St 6. prosince, 19:00 (U1)

Martin Kohout – Slides

Krátkometrážní debut Martina Kohouta Slides (2017, 22 min.), představený na letošní výstavě CJCH v Brně, sleduje dvojici protagonistů – Asli a Boru. Jejich spekulativně-melancholická romance se odehrává v současném Londýně, v momentech osamocení uprostřed velkoměsta, v němž je život rámován hlasovými vzkazy a displeji mobilních telefonů. Film bude uveden s autorem, po projekci bude následovat diskuze a prezentace dalších projektů Martina Kohouta z posledních let.

Martin Kohout (nar. 1984) je absolvent Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze (Katedra kamery) a Städelschule ve Frankfurtu (ateliér Simona Starlinga). Dva roky také studoval na UdK v Berlíně. Jeho multimediální tvorba reaguje na nejrůznější životní situace, na neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm zorientovat. Jeho hlavním tématem je médium internetu a sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky – sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc. Svou tvorbu představil v posledních letech v českém i mezinárodním kontextu na samostatných i skupinových výstavách, mj. v New Yorku, Pekingu, Tokiu, Berlíně, Paříži nebo Sofii. V roce 2010 byl jedním z finalistů německé ceny Marler Video-Kunst-Preis. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2014 a 2017. Od roku 2008 žije v Berlíně.

http://www.martinkohout.com

St 13. prosince, 19:00 (U1)

Mark Ther – Autorská přednáška

Mark Ther (nar. 1979) je český výtvarník, autor videoartu a laureát ceny Jindřicha Chalupeckého. Malbu studoval na Akademii výtvarných umění (Vladimír Skrepl), časem přešel k tvorbě nových médií (Michael Bielický). Jeho krátká, pro leckoho šokující videa často otevírají sexuální i historická tabu v české společnosti. Důležitou reflexí jeho tvorby bylo v roce 2008 předčasné uzavření jeho výstavy v GHMP na Staroměstské radnici z důvodu „homosexuální a nazi propagandy“. V roce 2011 získal za své video Das wandernde Sternlein (2011), které vyprávělo smyšlený příběh zmizení dětí ve třicátých letech v příhraničí, Cenu Jindřicha Chalupeckého. Video šokovalo naturální estetikou – nepřímo zobrazovalo pedofilní akt, ale též obsahovalo řadu symbolických odkazů a metafor, na galerii DOX bylo pro šíření dětské pornografie podáno trestní oznámení.

http://markther.com

Doporučená nebo povinná literatura

dle pozvaných hostů

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí všichni studenti (1) splnit požadovanou docházku - tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu: v rozsahu min. 1 strany (1800 znaků): uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali.

Hodnocení posílejte nejpozději do 17. května 2019 jako přílohu ve formátu pdf současně na stepanka.simlova@famu.cz a hynek.alt@famu.cz.

V případě nedodržení termínu bude nutné k získání zápočtu dodat kromě hodnocení semestru ještě kritickou reflexi jedné vybrané přednášky v rozsahu 1 strany. Oba texty zašlete stejným způsobem nejpozději do 21. června 2019. Po tomto termínu již nelze atestaci za Přednášky hostů získat.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů