Klauzurní zkouška 5

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLZ5 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Popis předmětu:

Klauzurní zkouška je závěrečnou zkouškou ročníku při které student předkládá všechny práce vytvořené v daném roce. Hlavní části klauzurní zkoušky je výstavní soubor, je studentem obhajován a je hodnocen klauzurní komisí složenou z pedagogů Katedry fotografie.

Ke klauzurní zkoušce v jarním termínu předkládá student všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Pokud student některá cvičení ze závažných důvodů nestihl dokončit předkládá u klauzurní zkoušky žádosti o odložení těchto předmětů a cvičení. Tyto žádosti musí být potvrzené pedagogem příslušného předmětu. Odložit lze maximálně dva předměty či jejich cvičení. Tyto odložená cvičení předkládá komisi v termínu zářijových klauzur.

Podmínkou udělení zápočtu je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru, ten je třeba také nahrát na webové stránky katedry fotografie.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v stanoveném termínu.

jarní termín - řádný: červen - v předem vypsaných termínech

podzimní termín - při nesplnění části klauzurní zkoušky v řádném termínu: září- v předem vypsaných termínech

Výsledky učení

Závěrečná zkouška ročníku, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své celoroční práce v rámci studia. Předkládá všechna cvičení předmětů dle RUP akademického roku. Hlavní částí je výstavní soubor, který student před komisí obhajuje. Klauzurní komise hodnotí výstavní soubor a rozhoduje o složení klauzurní zkoušky.

Předpoklady a další požadavky

uzavření všech cvičení

Literatura

Budou upřesněny vedoucím klauzur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška na základě hodnocení komise složené z pedagogů Katedry fotografie.

Klauzurní zkoušku nelze opakovat!

Podmínkou pro hodnocení je odevzdání všech fotografií v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů