Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KPTUT2 ZK 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Forma studia

bude upřesněno

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307KPVA1 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307KPTUT1 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307KPTVP1 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307KPVEP1 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

Náhoda, chyba, nezáměrnost

projekt seznámí studenty s možnostmi využívání náhody (resp. záměrného potlačení autorské kontroly) v umění s důrazem na roli technických aparátů: otázka automatismu a nezáměrnosti je bytostně spjata s rozvojem technických přístrojů typu fotoaparátu či gramofonu (nevědomé, podvědomé a mimovolní projevy člověka jsou na konci 19. století odhalovány a modelovány právě po vzoru těchto black-boxů, podobně rutinní gesta a návyky jsou chápány jako svého druhu mechanizace či automatizace lidských činností a procesů). současné umění vychází z mnohem intenzivnějších forem interakce s aparáty, hra s jejich programy přitom zásadním způsobem redefinuje chápání (autorského) záměru a vůbec vztahu svobodné vůle a determinismu

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

bude upřesněno

Poznámka

bude upřesněno

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů