Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KPTVP2 ZK 2 4T česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Forma studia

bude upřesněno

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307KPVA1 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307KPTUT1 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307KPTVP1 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307KPVEP1 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

Náhoda, chyba, nezáměrnost

projekt seznámí studenty s možnostmi využívání náhody (resp. záměrného potlačení autorské kontroly) v umění s důrazem na roli technických aparátů: otázka automatismu a nezáměrnosti je bytostně spjata s rozvojem technických přístrojů typu fotoaparátu či gramofonu (nevědomé, podvědomé a mimovolní projevy člověka jsou na konci 19. století odhalovány a modelovány právě po vzoru těchto black-boxů, podobně rutinní gesta a návyky jsou chápány jako svého druhu mechanizace či automatizace lidských činností a procesů). současné umění vychází z mnohem intenzivnějších forem interakce s aparáty, hra s jejich programy přitom zásadním způsobem redefinuje chápání (autorského) záměru a vůbec vztahu svobodné vůle a determinismu

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno

Hodnoticí metody a kritéria

bude upřesněno

Poznámka

bude upřesněno

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)

12:20–20:35
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)

10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–20:35 Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 10:40–12:15 Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů