Chemie pro konzervátory a restaurátory 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRCH1 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí používat infračervenou spektroskopii, spektrometrii, infračervenou mikroanalýzu a rentgenfluorescenční spektrometrii.

Forma studia

36p +24c / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých destruktivních a nedestruktivních metod průzkumu fotografických technik. Obeznámení s výhodami i nevýhodami jednotlivých metod a praktické poznání omezujících faktorů.

Součástí výuky je provedení restaurátorského průzkumu a interpretace výsledků ve vztahu k analyzovanému objektu.

1 Úvod

2 Infračervená spektroskopie, spektrometrie a infračervená mikroanalýza fotografických a filmových materiálů

3 Rentgenfluorescenční spektrometrie fotografických a filmových materiálů

4-10 Individuální konzultace a provádění potřebných průzkumů

11-12 Zpracování a interpretace výsledků

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

KOPECKÁ, Ivana a Vratislav NEJEDLÝ. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1060-9.

NOVOTNÁ, Miroslava, Dorothea PECHOVÁ a Jiří KARHAN. Metody instrumentální analýzy při průzkumu památek. Praha: STOP - Společnost pro technologie ochrany památek, 2001. ISBN 80-902668-7-8.Photographic Materials - Wiki [online]. USA: AIC, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://www.conservation- wiki.com/wiki/Photographic_MaterialsWilhelm Imaging Research [online]. 2010 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://wilhelmresearch.com/index.html

NOVOTNÁ, Miroslava, Dorothea PECHOVÁ a Jiří KARHAN. Metodyinstrumentální analýzy při průzkumu památek. Praha: STOP - Společnost pro technologie ochrany památek, 2001. ISBN 80-902668-7-8.

Doporučená literatura

Journal of paper conservation: IADA reports = Mitteilungen der IADA. Stuttgart: FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek, 2009- . ISSN 1868-0860.

The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227.

NORRIS, Debra Hess, ed. a GUTIERREZ, Jennifer Jae, ed. Issues in the conservation of photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2010], ©2010. xvii, 734 stran. Readings in conservation. ISBN 978-1-60606-000-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta. Kredity jsou uděleny na základě odevzdaného protokolu o provedeném restaurátorském průzkumu a splnění zkoušky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů