Úvod do digitálních tisků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRUDT Z 2 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná technologie digitálních tisků.

Forma studia

28p / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty s okolnostmi vzniku digitálního tisku, s nejstaršími technologiemi tisků digitálních informací, jejich vlastnostmi a způsoby identifikace.

Osnova předmětu:

V předmětu jsou kombinovány přednášky pedagoga, prezentace vypracovaných prací studentů (na základě studia literatury) a praktické identifikaci jednotlivých fotografických technik.

1 Rozvoj digitální techniky

2 Podmínky vzniku digitálního tisku a jeho aplikace

3 Krátká historie digitálního tisku grafik a fotografií v souvislosti s dobovým uměleckým vývojem

4-10 Materiály používané pro digitální tisk a jejich vlastnosti: podkladová média, kolotranty, pojiva, rozpouštědla

11 Dokončovací techniky – laky, fixativy

12 Základní rozdělení tiskových technologií

13, 14 realizační týden – individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DP3: Digital print preservation portal [online]. Rochester, NY: Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://www.dp3project.org/

JÜRGENS, Martin C. The digital print: Identification and preservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2009. ISBN 978-0-500-51498-6.

The eye - Digital print connoisseurship [online]. Martin Jürgens, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://the-eye.nl/

Doporučená literatura:

WILHELM, H. G. a C. BROWER. The pernamence and care of color photographs: Traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinel, Iowa, U.S.A.: PreservationPpub. Co, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Dále se během semestru vyžaduje samostatná četba, vypracování a prezentace krátkých seminárních prací a aktivní účast v diskusích na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z aktivity na seminářích (20 %); z vypracování seminárních prací a jejich prezentace (30 %) a výsledku písemného testu (50 %).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů