Úvod do digitálních tisků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRUDT zápočet 2 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je seznámit studenty s okolnostmi vzniku digitálního tisku, s nejstaršími technologiemi tisků digitálních informací, jejich vlastnostmi a způsoby identifikace.

Osnova předmětu:

V předmětu jsou kombinovány přednášky pedagoga, prezentace vypracovaných prací studentů (na základě studia literatury) a praktické identifikaci jednotlivých fotografických technik.

1 Rozvoj digitální techniky

2 Podmínky vzniku digitálního tisku a jeho aplikace

3 Krátká historie digitálního tisku grafik a fotografií v souvislosti s dobovým uměleckým vývojem

4-10 Materiály používané pro digitální tisk a jejich vlastnosti: podkladová média, kolotranty, pojiva, rozpouštědla

11 Dokončovací techniky – laky, fixativy

12 Základní rozdělení tiskových technologií

13, 14 realizační týden – individuální konzultace

Výsledky učení

Student zná technologie digitálních tisků.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DP3: Digital print preservation portal [online]. Rochester, NY: Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://www.dp3project.org/

JÜRGENS, Martin C. The digital print: Identification and preservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2009. ISBN 978-0-500-51498-6.

The eye - Digital print connoisseurship [online]. Martin Jürgens, 2019 [cit. 2019-11-09]. Dostupné z: http://the-eye.nl/

Doporučená literatura:

WILHELM, H. G. a C. BROWER. The pernamence and care of color photographs: Traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinel, Iowa, U.S.A.: PreservationPpub. Co, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Dále se během semestru vyžaduje samostatná četba, vypracování a prezentace krátkých seminárních prací a aktivní účast v diskusích na seminářích (povinná 80% účast). Celkové hodnocení se skládá z aktivity na seminářích (20 %); z vypracování seminárních prací a jejich prezentace (30 %) a výsledku písemného testu (50 %).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů