Klauzurní zkouška 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KZ4X zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti ke klauzurám předkládají:

Fotografie musí být na CD ve formátu TIF v originální velikosti a rozlišení 300dpi. Jednotlivé složky i fotografie na CD budou pojmenovány kódem a názvem předmětu a příjmením autora/ky. (Bez úplného a správně odevzdaného CD není možné udělit atestaci.)

Fotografie musí být na CD ve formátu TIF v originální velikosti a rozlišení 300dpi. Jednotlivé složky i fotografie na CD budou pojmenovány kódem a názvem předmětu a příjmením autora/ky. (Bez úplného a správně odevzdaného CD není možné udělit atestaci.)

(Bez úplného a správně odevzdaného CD a nahrání fotek na webové stránky není možné udělit atestaci.)

Pravidla:

Student/ka vypracuje písemnou obhajobu svého výstavního souboru v rozsahu nejméně 1 normostrany, kterou zašle mailem (na adresu asistentky katedry) nejpozději týden před konáním své klauzurní zkoušky.

Všechna cvičení (i dílen) musí být v KOSu nejpozději den před klauzurou ohodnocená.

Výstavní soubor studenti vystaví na dohodnutém místě v určených prostorách nejpozději den před konáním klauzur.

Nejpozději týden před klauzurami odevzdá student/ka formulář s vyplněnými údaji o výstavním souboru, který obsahuje jméno studenta, ročník, název, rok vzniku, techniku a rozměry. (Formulář je dostupná na http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/klauzury-a-zaverecne-zkousky-kf/formular_prihlaska-klauzury/view)

Ke klauzurní zkoušce student/ka v určené místnosti předem přichystá všechny své fotografie s označením příslušných cvičení.

Výsledky učení

Závěrečná zkouška každého ročníku. Ke klauzurní zkoušce termínu předkládá student všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil. Do klauzurní zkoušky musí studenti splnit všechna cvičení!.

Hlavní částí je výstavní soubor, který student před komisí obhajuje. Klauzurní komise hodnotí výstavní soubor a rozhoduje o složení klauzurní zkoušky.

Podmínkou atestace je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v dohodnutém termínu.

Předpoklady a další požadavky

žádne prerikvizity

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní obhajoba výstavního souboru je povinná. Student/ka přednese obhajobu v rozsahu 5-10 minut.

Klauzurní komise klasifikuje:

  1. výstavní soubor
  2. klauzurní soubor, (jehož ohodnocení vzniká jako průměr z:

Pokud si student/ka odkládá nějaké cvičení do období opravných zkoušek nebo je-li výstavní soubor klasifikován F nemůže být klauzurní zkouška klasifikována lépe než C.

Klauzurní zkouška je neopakovatelná!

Opravné termíny, žádosti o přeložení předmětu (cvičení):

Případná žádost o odložení cvičení předmětu, potvrzená pedagogem, se předkládá u klauzurní zkoušky.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů