Klauzurní zkouška 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KZ5X ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Klauzura je závěrečným hodnocením ročníku při které student předkládá všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Ke klauzurní zkoušce předkládá student i písemnou zprávu o průběhu a stavu teoretické diplomové práce potvrzenou jejím vedoucím

Forma studia

Hlavní části klauzury je zadané klauzurní cvičení. Klauzurní cvičení je soubor minimálně 6 fotografií na téma určené na začátku školního roku. Toto cvičení může student konzultovat s libovolným pedagogem.

Další části klauzury je výstavní soubor a publikace, které můžou být předkládány ve stadiu před dokončením adjustace, ale v takové podobě, z kterého je zřetelný konečný tvar, v které budou předloženy u magisterské zkoušky. Jsou studentem obhajovány.

Vzhledem k tomu, že klauzurní soubor a obrazová publikace můžou být následně předkládány k magisterské zkoušce u klauzury se zvlášť nehodnotí, pouze se zde posuzuje splnění úkolu v rámci daného roku a tak úspěšným vykonáním klauzury možnost ročník uzavřít.

Výstavní soubor a publikace, pokud jsou studentem předloženy, jsou hodnoceny až u magisterské zkoušky. Akceptování souboru a publikace v rámci klauzury nijak nepředjímá jejich hodnocení u magisterské zkoušky kde nemusí být nutně přijaty!

Předpoklady a další požadavky

Absolvování klauzurních zkoušek 1 - 4

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Klauzura je závěrečným hodnocením ročníku při které student předkládá všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Ke klauzurní zkoušce předkládá student i písemnou zprávu o průběhu a stavu teoretické diplomové práce potvrzenou jejím vedoucím.

Hlavní části klauzury je zadané klauzurní cvičení. Klauzurní cvičení je soubor minimálně 6 fotografií na téma určené na začátku školního roku. Toto cvičení může student konzultovat s libovolným pedagogem.

Další části klauzury je výstavní soubor a publikace, které můžou být předkládány ve stadiu před dokončením adjustace, ale v takové podobě, z kterého je zřetelný konečný tvar, v které budou předloženy u magisterské zkoušky. Jsou studentem obhajovány.

Vzhledem k tomu, že klauzurní soubor a obrazová publikace můžou být následně předkládány k magisterské zkoušce u klauzury se zvlášť nehodnotí, pouze se zde posuzuje splnění úkolu v rámci daného roku a tak úspěšným vykonáním klauzury možnost ročník uzavřít.

Výstavní soubor a publikace, pokud jsou studentem předloženy, jsou hodnoceny až u magisterské zkoušky. Akceptování souboru a publikace v rámci klauzury nijak nepředjímá jejich hodnocení u magisterské zkoušky kde nemusí být nutně přijaty!

Podmínkou úspěšného složení klauzury je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru a publikace.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v termínu před magisterskou zkouškou.

Místo a čas konání:

řádný podzimní termín: září - v předem vypsaných termínech

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesněny vedoucím klauzur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet: zahrnuje hodnocení všech úkolů daného roku s přihlédnutím k výstavnímu souboru a obrazové publikaci a jejich obhajobu.

Klauzurní zkoušku nelze opakovat!

Podmínkou pro hodnocení je odevzdání všech fotografií i v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Podmínkou úspěšného složení klauzury je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru a publikace.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v termínu před magisterskou zkouškou.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů