Nová média a 3D grafika 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NMG4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jonáš STROUHAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jonáš STROUHAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Během kurzu jsou prezentovány ukázky současného umění vytvořeného prostřednictvím 3D editačních programů a výuka směřuje k osvojení technik, za pomocí kterých je možno dosáhnout podobných výsledků.

Forma studia

aktivní účast v hodinách

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a realtime simulace v kontextu současného umění. Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.blender.org/

https://blenderartists.org/

https://www.blendernation.com/

https://www.blendswap.com/

https://www.blenderguru.com/

https://www.creativeshrimp.com/

https://cgcookie.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na docházku, aktivní účast v hodinách a splnění finálního úkolu.

Poznámka

HARMONOGRAM

01 Úvod a prezentace současného umění tvořeného za pomocí 3D editačních nástrojů.

02 Základy interface programu Blender.

03 Manipulace s 3D objekty.

04 Import a export stažitelných modelů a zdroje kde je možné modely stahovat.

05 Editace modelů.

06 Vytváření modelů.

07 Materiály, textury.

08-09 Světla a nastavení renderu.

10-11 Animace.

11-12 Příprava modelu pro 3D tisk.

12-13 Skenování reálných objektů a manipulace se skeny.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))

12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:20–13:55 PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů