Nová média a multimédia 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NOM2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření výrazového spektra fotografie s přesahem do instalace, objektu a digitálního zpracování, animace.

Pracovat na projektech v kontextu osobnim i současného umění.

Forma studia

Průběžně ? během společných konzultací

Závěrečné ? při společné prezentaci dosažených výsledků a rekapitulaci práce

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Rozšíření studentských projektů o nové výrazové prostředky. Cílená práce s inspiračními zdroji a hledání odpovídajících forem vyjádření v oblastech, které jakýmkoli způsobem přesahují medium fotografie. Rexlektování současného děnní v umění a práce s ním. Zařazování projektů do kontextu. Práce na individuálních úkolech, které vycházejí z dosavadní práce studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Flexibilní ? obsah předmětu odpovídá tématům, které jsou aktuální, jak v projektech studentů, tak v současném dění

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na aktivní účast v hodinách a plnění zadaných úkolů, které jsou posléze hodnoceny v otevřené diskuzi. Důležitou součástí je hodnocení osobního přínosu a reflexe vlastní práce.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů