Práce s počítači a digitální zobrazování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PPDG1 ZK 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní přehled o práci s fotografií v digitálním prostředí od pořízení do předání do tisku. Osvojí si a prohloubí svoji práci s aplikací Photoshop, získá praktické zkušnosti prací na postprodukci svých fotografií. Získá znalosti o správě barev a profilů, má zkušenost s kontrolním náhledem a tiskem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o digitálním bitmapovém obrazu v celé šíři digitálního obrazového workflow - jeho pořízení, editaci a finalizaci. Výuka je vedena jak teoreticky, tak i prakticky. Jedná se o kontaktní výuku zaměřenou na získání praktických dovedností při digitální postprocesu obrazových dat s vysoce individuálním přístupem, respektujícím úroveň posluchače v předmětu.

Hlavní témata (osnova) předmětu po jednotlivých týdnech (blocích) výuky. Tedy rozpis témat do 12 týdnů výuky (tam, kde to moc nedává smysl, tak to nutné není - např. klauzury … nebo lze rovněž uvádět něco ve smyslu třeba 1–4 jedno téma, 5-8 druhé téma, 9 –12 třetí téma … nebo alespoň třeba v odrážkách vyjmenovat nějaká klíčová témata)

1-3/ V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

4-5/ Základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

6-9/ Editace fotografií v aplikaci Adobe Photoshop – úpravy fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní především z předmětů Techniky Fotografie 01 a dalších praktických předmětů

10-12/ Základním principy - správa barev a aplikaci ICC profilů v Adobe Photoshopu při kontrolním náhledu a při tisku.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Doporučená:

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

Manuals - Adobe Photoshop CC;

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, docházka 80%, plnění průběžných úkolů

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů