Profilová výstava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PV ZK 8 anglicky, česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zkušenost s galerijním provozem, zkušenost se spolupráce a komunikace s kurátorem, recenze a zpětná vazba diváků

Forma studia

výstava

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět si klade za cíl podpořit, ocenit a zahrnout do širšího systému výuky obzvláště se zřetelem na budoucí profesní uplatnění i významné výstavní aktivity posluchačů. Předmět má motivační charakter a soustřeďuje se na velmi talentované posluchače, kteří už jsou v kontaktu s kurátory a galeristy, kteří se soustřeďují na zahrnutí nejmladší generace tvůrců do výstavního provozu.

Předmět nemá vlastní harmonogram, pokud posluchač realizuje autorskou profilovou výstavu dodá vedoucímu ateliéru požadované podklady (dokumentace výstavy, text kurátora, propagační nástroje) a písemnou reflexi, do které zahrne i svoje zkušenosti s prací v galerijním prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace samostatné autorské výstavy, předložení dokumentace výstavy, nástrojů propagace a textu kurátora, písemného zhodnocení projektu, popř. recenze výstavy

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů