Sítotisková dílna: Vlastní barevný prostor 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SD2 ZK 3 2 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohlubuje své znalosti práce s technikou sítotisku a umí tuto techniku využít ve vlastní tvorbě.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Tvůrčí práce s technikou sítotisku zaměřená na subjektivní pojetí barvy. Předmět je zaměřen na projekty mezi fotografií, grafikou.

Tvůrčí práce s technikou sítotisku, kde je fotografie brána jako vstupní materiál. Zahrnuje předtiskovou přípravu, vytváření sítotiskových šablon a vlastní tisk na kvalitním tiskovém zařízení. Předmět je otevřen přesahům do kresby a alternativnímu vytváření sítotiskových šablon. Fotografie je zde brána jako vstupní informace, která je tvůrčím způsobem zpracována. Grafika je pojímána jako způsob uvažování, nikoli pouze jako konkrétní grafická technika.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Zdenka. DTP a předtisková příprava: kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008.

LEŠIKAR, Adam. Sítotisk: úvod do technologie sítotisku. V Praze: Nakladatelství grafické školy, 2010. JIŘÍČEK, Vladimír, ed. et al. Příručka sítotisku a tamponového tisku. 1. vyd. Brno: Servis centrum, 1994. Doporučená literatura:

BOUŠKA, Pavel a ŠAFRÁNEK, Jan. Grafické techniky. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1994.

KAPLANOVÁ, Marie a kol. Moderní polygrafie. 1. vyd. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. BANN, David. Polygrafická příručka. V Praze: Slovart, 2008.

KOŘÍNEK, Ota, LUTTERER, Vladimír a KOMÁREK, Antonín. Sítotisk a serigrafie. Praha: Ota Kořínek, 1991.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se tisk, nebo soubor tisků na zadané téma

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů