Výstavní projekt 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307VYP3 ZK 3 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vypracování výstavního souboru

Forma studia

konzultace s vedoucím práce

Předpoklady a další požadavky

Aby student mohl být připuštěn ke zkoušce, musí odevzdat práce i velektronické formě v TIFF v tiskovém rolišení a zároveň nahrát výstavní soubor na webové stránky katedry.

Obsah kurzu

Studenti vypracují explikaci zamýšleného souboru, kterou předloží vybranému pedagogovi. Po souhlasu pedagoga s konzultováním výstavního souboru je student povinen oznámit jméno svého konzultanta a téma na sekretariát katedry fotografie nejpozději do 1. března.

Výstavní soubor je výsledkem systematické práce na zvoleném tématu, s povinnými min. 2 konzultacemi ve stadiu rozpracování.

Úkoly: (cvičení 1P8)

Letní semestr:

Systematická práce na výstavním souboru, s povinnými konzultacemi ve stadiu rozpracování.

Výstavním souborem se rozumí kolekce minimálně 8 fotografií, která tvoří kompaktní celek či presentuje jakoukoli ideovou jednotu. Počet foto může bý i nižší ve zdůvodněných případech, za předpokladu, že si to vyžaduje charakter práce či náročnost projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

výsavní soubor hodnotí komise pedagogů

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů