Akustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK1 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je položit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů z oboru akustiky.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Matematika, Fyzika.

Obsah kurzu

Předmět tvoří předpoklad pro výuku dalšího předmětu z akustiky (Prostorová a stavební akustika) a pro výuku ostatních předmětů oboru (Elektroakustika a další technické předměty) a je nutným teoretickým základem pro praktickou tvorbu zvuku. Náplní výuky je potřebný teoretický fyzikální výklad, u zkoušky se vyžadují jen vědomosti potřebné pro tvorbu zvuku.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolmer F.,Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL l982

Merhaut J.,Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů