English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK1 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je položit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů z oboru akustiky.

Forma studia:

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování předmětů Matematika, Fyzika.

Obsah kurzu:

Předmět tvoří předpoklad pro výuku dalšího předmětu z akustiky (Prostorová a stavební akustika) a pro výuku ostatních předmětů oboru (Elektroakustika a další technické předměty) a je nutným teoretickým základem pro praktickou tvorbu zvuku. Náplní výuky je potřebný teoretický fyzikální výklad, u zkoušky se vyžadují jen vědomosti potřebné pro tvorbu zvuku.

Doporučená nebo povinná literatura:

Kolmer F.,Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL l982

Merhaut J.,Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017