Akustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět tvoří předpoklad pro výuku dalšího předmětu z akustiky (Prostorová a stavební akustika) a pro výuku ostatních předmětů oboru (Elektroakustika a další technické předměty) a je nutným teoretickým základem pro praktickou tvorbu zvuku. Náplní výuky je potřebný teoretický fyzikální výklad, u zkoušky se vyžadují jen vědomosti potřebné pro tvorbu zvuku.

Výsledky učení

Cílem předmětu je položit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů z oboru akustiky.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Matematika, Fyzika.

Literatura

Kolmer F.,Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL l982

Merhaut J.,Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů