Akustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je položit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů z oboru akustiky.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Matematika, Fyzika.

Obsah kurzu

Předmět tvoří předpoklad pro výuku dalšího předmětu z akustiky (Prostorová a stavební akustika) a pro výuku ostatních předmětů oboru (Elektroakustika a další technické předměty) a je nutným teoretickým základem pro praktickou tvorbu zvuku. Náplní výuky je potřebný teoretický fyzikální výklad, u zkoušky se vyžadují jen vědomosti potřebné pro tvorbu zvuku.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolmer F.,Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL l982

Merhaut J.,Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů