English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Asistentská praxe 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AP1 Z 1 česky letní
Garant předmětu:
Jan ČENĚK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan ČENĚK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je získávání praktických návyků a zkušeností v jedné z elementárních zvukařských činností.

Forma studia:

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Studium scénáře zadaného cvičení, potřebná zvuková technika.

Obsah kurzu:

Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena po splnění zadaného praktického úkolu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018