Asistentská praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AP2 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních. Zároveň s prací asistenta poznává student problematiku typů cvičení, která bude v příštím roce sám realizovat ve funkci mistra zvuku.

Výsledky učení

Cílem předmětu je získávání praktických návyků a zkušeností v jedné z elementárních zvukařských činností.

Předpoklady a další požadavky

Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.

Literatura

Studium scénáře zadaného cvičení, potřebná zvuková technika.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena za zdárné splnění zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů