Asistentská praxe 3

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AP3 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SKALL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získávání praktických návyků a zkušeností v jedné z elementárních zvukařských činností

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.

Obsah kurzu

Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních. Zároveň s prací asistenta poznává student problematiku typů cvičení, která bude v příštím roce sám realizovat ve funkci mistra zvuku.

Doporučená nebo povinná literatura

Studium scénáře zadaného cvičení, potřebná zvuková technika.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena za zdárné splnění zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů