Analytický seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ASE1 Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Analytický seminář je navržen jako prostor pro shlédnutí, nástin analýzy a následnou diskuzi nad filmem s důrazem na jeho zvukovou složku. V rámci tohoto semináře vznikne prostor pro vyjádření různých hledisek studentů, pedagogů či pozvaných hostů. Seminář rovněž pomůže studentům rozvíjet kritické, analytické i rétorické schopnosti.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Každý semestr bude mít vlastní dramaturgii a bude tvořit uzavřený celek.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů