Analytický seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ASE2 Z 1 28S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Analytický seminář je navržen jako prostor pro shlédnutí, nástin analýzy a následnou diskuzi nad filmem s důrazem na jeho zvukovou složku. V rámci tohoto semináře vznikne prostor pro vyjádření různých hledisek studentů, pedagogů či pozvaných hostů. Seminář rovněž pomůže studentům rozvíjet kritické, analytické i rétorické schopnosti.

Forma studia

Předmět probíhá formou semináře.

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná účast.

Obsah kurzu

Každý semestr bude mít vlastní dramaturgii a bude tvořit uzavřený celek.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Napsat referát, minimálně 3 normostrany, analyzující jeden z filmů probíraných v průběhu semestru

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů