English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Analytický seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ASE2 Z 1 28/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Analytický seminář je navržen jako prostor pro shlédnutí, nástin analýzy a následnou diskuzi nad filmem s důrazem na jeho zvukovou složku. V rámci tohoto semináře vznikne prostor pro vyjádření různých hledisek studentů, pedagogů či pozvaných hostů. Seminář rovněž pomůže studentům rozvíjet kritické, analytické i rétorické schopnosti.

Forma studia:

Předmět probíhá formou semináře.

Předpoklady a další požadavky:

Pravidelná účast.

Obsah kurzu:

Každý semestr bude mít vlastní dramaturgii a bude tvořit uzavřený celek.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Aktivita na semináři.

Napsat referát, minimálně 3 normostrany, analyzující jeden z filmů probíraných v průběhu semestru

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 12. 2017