Analytický semínář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ASE4 zápočet 1 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Každý semestr bude mít vlastní dramaturgii a bude tvořit uzavřený celek.

Výsledky učení

Analytický seminář je navržen jako prostor pro shlédnutí, nástin analýzy a následnou diskuzi nad filmem s důrazem na jeho zvukovou složku. V rámci tohoto semináře vznikne prostor pro vyjádření různých hledisek studentů, pedagogů či pozvaných hostů. Seminář rovněž pomůže studentům rozvíjet kritické, analytické i rétorické schopnosti.

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná účast.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Napsat referát, minimálně 3 normostrany, analyzující jeden z filmů probíraných v průběhu semestru

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů