Hudební nauka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HNA ZK 1 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích.

Forma studia

kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v hudebních pojmech, znalost not a praktická zkušenost se hrou na hudební nástroj.

Obsah kurzu

Smyslem předmětu je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se analyticky chápat jednotlivé komponenty hudby a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - AMU 2004 (kapitola Důležité pojmy)

Modr, A.: Hudební nástroje

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů