English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudební nauka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HNA ZK 1 13/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích.

Forma studia:

kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky:

Základní orientace v hudebních pojmech, znalost not a praktická zkušenost se hrou na hudební nástroj.

Obsah kurzu:

Smyslem předmětu je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se analyticky chápat jednotlivé komponenty hudby a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - AMU 2004 (kapitola Důležité pojmy)

Modr, A.: Hudební nástroje

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017