Hudební nauka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HNA ZK 1 13S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích.

Forma studia

kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v hudebních pojmech, znalost not a praktická zkušenost se hrou na hudební nástroj.

Obsah kurzu

Smyslem předmětu je příprava ke studiu dalších hudebních předmětů a k praktické tvůrčí práci s hudbou v daných profesních specializacích. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se analyticky chápat jednotlivé komponenty hudby a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - AMU 2004 (kapitola Důležité pojmy)

Modr, A.: Hudební nástroje

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů