Hudební nahrávka live a studiová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HNLS Z 1 6S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A) Live nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování nahrávky veřejného koncertu.

B) Studiová nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové hudební nahrávky.

Forma studia

Praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Zkušenosti a vědomosti nabyté v předchozích hudebních předmětech.

Obsah kurzu

A) Posluchači se při zadaném praktickém úkolu seznamujíi se strategiimikrofonování, s použitím podpůrných mikrofonů a se způsobem zpracování nahrávky. V průběhu nahrávky koncertu je konfrontován přímý poslech v sále s poslechem nahrávky. Vybranou část nahrávky posluchači zpracují a opatří průvodní explikací. Předmět je uzavřen poslechovým seminářem.

B) Předmět je zaměřen na praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové nahrávky komorního souboru s cílem ověření vlivu různých mikrofonních technik na výsledný zvuk

Doporučená nebo povinná literatura

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení aktivity studenta v praktické i teoretické části výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů