English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudební nahrávka live a studiová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
308HNLS Z 1 6/S zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

A) Live nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování nahrávky veřejného koncertu.

B) Studiová nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové hudební nahrávky.

Forma studia:

Praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky:

Zkušenosti a vědomosti nabyté v předchozích hudebních předmětech.

Obsah kurzu:

A) Posluchači se při zadaném praktickém úkolu seznamujíi se strategiimikrofonování, s použitím podpůrných mikrofonů a se způsobem zpracování nahrávky. V průběhu nahrávky koncertu je konfrontován přímý poslech v sále s poslechem nahrávky. Vybranou část nahrávky posluchači zpracují a opatří průvodní explikací. Předmět je uzavřen poslechovým seminářem.

B) Předmět je zaměřen na praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové nahrávky komorního souboru s cílem ověření vlivu různých mikrofonních technik na výsledný zvuk

Doporučená nebo povinná literatura:

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnocení aktivity studenta v praktické i teoretické části výuky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017