Hudební nahrávka live a studiová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HNLS Z 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A) Live nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování nahrávky veřejného koncertu.

B) Studiová nahrávka

Smyslem cvičení je zvládnout praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové hudební nahrávky.

Forma studia

Praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Zkušenosti a vědomosti nabyté v předchozích hudebních předmětech.

Obsah kurzu

A) Posluchači se při zadaném praktickém úkolu seznamujíi se strategiimikrofonování, s použitím podpůrných mikrofonů a se způsobem zpracování nahrávky. V průběhu nahrávky koncertu je konfrontován přímý poslech v sále s poslechem nahrávky. Vybranou část nahrávky posluchači zpracují a opatří průvodní explikací. Předmět je uzavřen poslechovým seminářem.

B) Předmět je zaměřen na praktickou přípravu, realizaci a zpracování studiové nahrávky komorního souboru s cílem ověření vlivu různých mikrofonních technik na výsledný zvuk

Doporučená nebo povinná literatura

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení aktivity studenta v praktické i teoretické části výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů