English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudební praktikum 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HP2 Z 1 14/S česky zimní
Garant předmětu:
Jakub KUDLÁČ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jakub KUDLÁČ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je vést studenty k mnohostrannému rozšiřování hudebních zkušeností využitelných v jejich tvůrčí zvukové praxi.

Forma studia:

Praktická hra na hudební nástroj.

Student povinně navštíví nejméně tři živá koncertní vystoupení dle vlastní volby a vypracuje písemnou reflexi o jejich dramaturgii, kvalitě kompozic i interpretace a o vhodnosti akustických poměrů prostředí vzhledem ke konkrétnímu instrumentálnímu obsazení.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování předmětu Hudební praktikum 1.

Obsah kurzu:

Druhý semestr předmětu je věnován poznání koncertní praxe, poslechu a analýze hudebních produkcí různých žánrů. Student posuzuje dramaturgii hraného repertoáru, vyjadřuje svůj subjektivní názor na kompoziční kvalitu skladeb i na úroveň interpretace hudebníků. Všímá si také vztahu znějící hudby ke konkrétnímu prostředí, vlivu akustických parametrů sálu na výsledný dojem apod. Uplatní tak poznatky nabyté v předchozím studiu hudebního praktika, a v teoretických předmětech - v hudební nauce, dějinách hudby, nauce o hudebních nástrojích i v přednáškách o zvukové akustice. Student povinně navštíví nejméně tři veřejné hudební akce a o každé z nich vypracuje písemný referát, který je podkladem zápočtové rozpravy o dané problematice.

Doporučená nebo povinná literatura:

Doporučená literatura:

Modr Antonín: Hudební nástroje

Rychlík Jan: Moderní instrumentace. Panton 1968

Vondrášek M., Mikeš M., Fleischman R.: Akustika hudebních prostorů v České republice, AMU Praha 2008

Sborník studií: Orchestrace jako otevřený proces. AMU 2011

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena na základě vypracování zadané písemné reflexe.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
18:10–18:55
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–18:55 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018