Hudební praktikum 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HP2 zápočet 1 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vést studenty k mnohostrannému rozšiřování hudebních zkušeností využitelných v jejich tvůrčí zvukové praxi.

Forma studia

Praktická hra na hudební nástroj.

Student povinně navštíví nejméně tři živá koncertní vystoupení dle vlastní volby a vypracuje písemnou reflexi o jejich dramaturgii, kvalitě kompozic i interpretace a o vhodnosti akustických poměrů prostředí vzhledem ke konkrétnímu instrumentálnímu obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudební praktikum 1.

Obsah kurzu

Druhý semestr předmětu je věnován poznání koncertní praxe, poslechu a analýze hudebních produkcí různých žánrů. Student posuzuje dramaturgii hraného repertoáru, vyjadřuje svůj subjektivní názor na kompoziční kvalitu skladeb i na úroveň interpretace hudebníků. Všímá si také vztahu znějící hudby ke konkrétnímu prostředí, vlivu akustických parametrů sálu na výsledný dojem apod. Uplatní tak poznatky nabyté v předchozím studiu hudebního praktika, a v teoretických předmětech - v hudební nauce, dějinách hudby, nauce o hudebních nástrojích i v přednáškách o zvukové akustice. Student povinně navštíví nejméně tři veřejné hudební akce a o každé z nich vypracuje písemný referát, který je podkladem zápočtové rozpravy o dané problematice.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Modr Antonín: Hudební nástroje

Rychlík Jan: Moderní instrumentace. Panton 1968

Vondrášek M., Mikeš M., Fleischman R.: Akustika hudebních prostorů v České republice, AMU Praha 2008

Sborník studií: Orchestrace jako otevřený proces. AMU 2011

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě vypracování zadané písemné reflexe.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů