Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky

Předložení všech praktických prací konaných v daném studijním roce včetně písemných explikací ke každé této práci.

Obsah kurzu

Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Souborná zkouška předpokládá studium literatury zadané v hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě výsledků všech absolvovaných praktických cvičení a hodnocení v teoretických předmětech

Webová stránka předmětu

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce-1/zadani-oborovych-cviceni-1-rocniku-kzt/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů