Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky

Předložení všech praktických prací konaných v daném studijním roce včetně písemných explikací ke každé této práci.

Obsah kurzu

Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Souborná zkouška předpokládá studium literatury zadané v hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě výsledků všech absolvovaných praktických cvičení a hodnocení v teoretických předmětech

Webová stránka předmětu

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce-1/zadani-oborovych-cviceni-1-rocniku-kzt/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů