English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Klauzurní zkouška 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ2 ZK 2 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia:

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky:

Předložení všech praktických prací konaných v daném studijním roce spolu s vypracovanými explikacemi ke každé z nich.

Obsah kurzu:

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho celkových studijních výsledků v hlavních oborových předmětech.

Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 2. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura:

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě výsledků všech absolvovaných praktických cvičení a hodnocení v teoretických předmětech

Webová stránka předmětu:
http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce-1/zadani-oborovych-cviceni-1-rocniku-kzt/
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018