Soubor oborových cvičení 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCS3 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je získání dalších zkušeností v práci se zvukem, posluchači mají prokázat technické, tvůrčí a organizační schopnosti.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktika zvukové techniky, Souboru oborových cvičení 1+2

Obsah kurzu

Soubor praktických cvičení, která mají komplikovanější stavbu. Posluchači již využívají získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů