Soubor oborových cvičení 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCS5 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je získání dalších zkušeností v práci se zvukem, posluchači mají prokázat technické, tvůrčí a organizační schopnosti.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktika zvukové techniky, Souboru oborových cvičení 1+2

Obsah kurzu

Soubor praktických cvičení, která mají komplikovanější stavbu. Posluchači již využívají získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů